Byrån mot diskriminering – en hemsida för mänskliga rättigheter

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering - en engagerad kämpe som stödjer alla som har blivit diskriminerade eller står i riskzonen. År 2018 bestämde vi att årets julgåva skulle gå till Byrån – och vi gav det vi är bäst på - en ny hemsida!

En byrå med hjärta

Byrån mot diskriminering har flera funktioner, bl.a. som juridisk rådgivare men också opinionsbildare. De erbjuder även utbildningar och workshops med skolor och företag, och interagerar med myndigheter och kommuner. De var i behov av en hemsida som reflekterar deras arbete mot diskriminering, alltså en plats med ökad tillgänglighet, som känns inbjudande och där det är lätt att hitta information. Vi tog utmaningen och levererade en ny webbplats där vi har förenklat och förtydligat strukturen för bättre navigation, vitaliserat utseendet och försökt skapa en plats som inspirerar andra liknande verksamheter i deras digitala kommunikation. 

Med utgångspunkt i värdeorden

Riktningen för projektet har styrts mycket av Byråns egna värdeord – respektfulla, professionella och framåtsträvande – som vi inspirerades starkt av. Vi har tagit med det som en röd tråd genom hela utvecklingen, från idé till färdig hemsida.

Respektfulla: För oss betyder ordet respekt även att man är öppen och välkomnande. Vi har visualiserat det med hjälp av en mjukare, lättare helhetskänsla som bjuder in med öppna armar.

Professionella: För att stödja Byråns viktiga uppdrag och budskap – att främja lika rättigheter och motverka diskriminering – har vi valt ett formspråk som känns tydligt och självsäkert, utan onödig dekoration, men som fortfarande känns inbjudande och varmt. Pålitlighet och kompetens som ledord genomsyrar både Byråns ord och hemsidans design och struktur.

Framåtsträvande: Vi inspirerades mycket av Byåns mål att bryta ny mark genom ”kreativa lösningar och ett normkritiskt perspektiv”. Därför skapade vi en webbplats där normkritik och inkluderande design ligger till grunden för hela arbetet, och som andra liknande byråer och verksamheter kan inspireras av i sin tur.

Fokus på tillgänglighet

Eftersom en stor del av hemsidans målgrupp består av personer som har diskriminerats eller riskerar att bli det, har mycket vikt lagts på att skapa en tillgänglig och inkluderande webbplats som de flesta besökare kan interagera med, helst utan behov av externa verktyg. 

Därför har vi valt färger med stora kontrastbetyg (i enlighet med WCAGs tillgänglighetskriterier) och använt dem i kombinationer som blir lika tillgängliga för personer med t.ex. färgblindhet. Färgerna bidrar även till att skapa en mer förutsägbar navigation, då olika sektioner på webbplatsen är färgkodade för att lättare känna igen var man är (t.ex. alla nyheter har en gul bakgrund, alla event en blå). 

Dessutom har vi valt ett modernt teckensnitt utformat för hög läsbarhet och som med sina öppna former och icke-speglade bokstäver kan även läsas lättare av personer med dyslexi.  

Även hemsidans struktur har finskruvats för att snabbare ge tillgång till relevant och viktig information, samtidigt som vi har skapat flera sätt att navigera: via menyn (där även undersidorna kan nås), via sidornas ”läs vidare”/”relaterat innehåll”-sektioner, eller via hemsidans Sitemap-sida (ett enkelt tillgänglighetsverktyg som vi har lagt till).   

Positiv feedback från branschvänner

Detta projekt ligger oss nära hjärtat då vi tycker deras arbete är ovärderlig och skapar ett positivt inflytande i samhället. Därför var det extra roligt att kunna ge tillbaka något som stärker deras position. Vi har fått mycket positiv feedback från Byrån och även deras branschvänner som tycker att det nya visuella uttrycket och hemsidan har gett dem en rejäl lyft:

”När vi valde att uppdatera vår hemsida var vårt önskemål att ha en hemsida och en grafisk design som återspeglar vilka vi är och vad vi faktiskt gör, nämligen att ”vi trycker ner diskriminering”. Hamrén har visat genuint intresse för våra behov och hjälpt oss att förvekliga vårt önskemål. Resultat blev en väldigt snygg, modern och användarvänlig hemsida samt en klockren grafisk design. Vi är mycket nöjda med den fantastiska kommunikationen och den utmärkta servicen som vi upplevt hos Hamrén.”

– Ghyslaine Nindorera, Kommunikatör

Vill du läsa mer om Byrån?

Vill du lära dig mer om Byrån mot diskriminering och deras arbete för mänskliga rättigheter (och se produkten av vårt arbete) kan du kika in hemsidan via länken nedan!

Om projektet

Kund: Byrån mot diskriminering

Vad vi gjorde

Behöver du hjälp? Tryck här för att komma till vår support.

support

Redo att starta
ditt projekt?

Har ett projekt i åtanke eller idé som du vill bolla? Hör av dig! Vi ses gärna på en kopp kaffe i Norrköping eller Malmö.