Byråerna berättar om diskriminering med film

”Diskriminering pågår - byråerna berättar" är en webbserie skapad i samarbete mellan alla antidiskrimineringsbyråer i Sverige, och har som mål att sprida kunskap om olika aspekter av normer, diskriminering och antidiskrimineringsarbete. Vi är mycket stolta över vårt bidrag till detta initiativ: en informativ kortfilm som presenterar byråernas arbete samt intro och outro till avsnitten som respektive byrå kommer att stå för inom webbserien. Under projektet har vi stått för konceptarbete, illustrationer, animering samt ljudredigering.

Ett mänskligare grafiskt uttryck

Att arbeta mot diskriminering och för mänskliga rättigheter innebär ett naturligt fokus på människor, eftersom människor är hjärtat i byråernas arbete. Detta ville vi spegla även i animationens visuella koncept — den nästan ”handgjorda” stilen, som hämtar inspiration från analoga lösningar som papperskonst och stop-motion filmer, gör den digitala animationen mer mänsklig och naturlig, snarare än pixelperfekt.

Filmens grafiska profil
Ett urval av illustrationer

Den opretentiösa illustrationsstilen kommer till liv med hjälp av en hel regnbåge av färger (inspirerade av färgat papper eller färgpennor), överlappade pappers- och vattenfärgstexturer, subtila skuggor och små hack som härmar den naturliga rörelsen av en sax.

Typografiska element används sparsamt, endast vid övergången mellan olika sektioner, för att inte distrahera från filmens voice-over respektive undertexter. Endast två teckensnitt används genomgående — den starka Grenadine, inspirerad av pappersklipp, är något kantigt men ändå mjuk med sina rundade former och drar ögat till de viktiga rubrikerna, medan den handskrivna Oranges&Lemons sparas till detaljer och pratbubblor.

Animationen i sig fortsätter i samma ”handgjorda” riktning och liknar stop-motion med små arbiträra rörelser mellan ”frames” och övergångar som görs av ett flertal händer (speciellt när det handlar om att introducera viktiga moment).

Storyn får en extra dimension genom att ha med ”skaparna” i bilden. Vi ser karaktärerna i animationen, vi hör (eller läser) rösterna, och då och då ser vi även personerna ”bakom kameran”. ”Helt enkelt finns vi här för dig”, säger och visar filmen. Alla inkluderas.

Silvia Lupuianu, designer

Mellan ikon och metafor

För att berätta vad en antidiskrimineringsbyrå är, gör och hur den finansieras, växlar filmens manus mellan direkta budskap som kan illustreras med konkreta, denotativa element och bredare, mer abstrakta koncept som kräver en mer metaforisk representation. Meningar som ”Vi finns utspridda över hela landet, alltid nära till hands” kan lätt speglas med en karta och flaggor som markerar varje byrå. Däremot, saknar koncept som ”…en politiskt och religiöst obunden ideell verksamhet” en direkt, och framförallt koncis visuell koppling, och illustreras därför som ett hjärta vars trådar klipps bort.

”Vi arbetar också med utbildning, information och olika projekt som förebygger och motverkar diskriminering i samhället.”

”Vad är en antidiskrimineringsbyrå? Svaret är – en verksamhet som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.”

Filmens illustrationer varierar mellan lättidentifierade, ikoniska element: en mobil för kontakt, vågskål för juridisk rådgivning — och visuella metaforer: diskriminering som storm och blixtrar, ett brustet hjärta, eller ogräs. Ibland kombineras strategierna, till exempel ”Vi deltar i samhällsdebatten och delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper” blir en hand som delar ut pratbubblor som ballonger. Det visuella har som syfte att stödja manuset, men kombinationen av olika typer av grafiska budskap bidrar till en ännu rikare storytelling.

Vi är så glada för att ha haft möjlighet att arbeta med Hamrén.
De tillämpar ett tillgänglighetsperspektiv på allt från färgkontraster till textning, som är jätteviktigt i vårt antidiskrimineringsarbete. De är lyhörda och bra på att vägleda, och dessutom skapar de så fina saker!

Miriam King, Byrån mot diskriminering i Östergötland
Samordnare för kortfilmen om Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Representation är viktig

En av filmens största och viktigaste fokuspunkter är gruppbilden som sammanfattar allt som kom innan — ”Helt enkelt finns vi här för dig”. Att en antidiskrimineringsbyrå är en inkluderande verksamhet är mer än en självklarhet, men det är ändå viktigt att spegla den värld av mångfald som filmen riktar sig till, och samtidigt skapa en mer inkluderande berättelse. Att kunna se dig själv representerad i både ord och bild — oavsett könsidentitet, sexuell läggning, ras, ålder, eller förmåga — är viktigt. Det signalerar en tryggare, tillgängligare, mer empatisk miljö, där du välkomnas med öppna armar.

”Helt enkelt finns vi här för dig.”

Har du också behov av en animation eller annat rörligt innehåll?

Kontakta oss, så hjälper vi dig från koncept till premiär!

Om projektet

Kund: Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Vad vi gjorde

Behöver du hjälp? Tryck här för att komma till vår support.

support

Redo att starta
ditt projekt?

Har ett projekt i åtanke eller idé som du vill bolla? Hör av dig! Vi ses gärna på en kopp kaffe i Norrköping eller Malmö.