Är ett internet för alla en stark investering för framtiden?

Ja, det är det såklart! En tillgänglig hemsida ger dig också en bättre rankning på Google och är mindre krånglig att använda, både för dig och sidans besökare.
I den här artikeln får du veta vad det betyder att ha en tillgänglighetsanpassad hemsida och varför det är en vinnande investering för ditt företag!

Ett internet för alla

Kärt barn har många namn: tillgänglighet, accessibility, inkluderande design…

I vårt fall handlar de alla om samma sak: att på ett empatiskt och avsiktligt sätt anpassa design och innehåll för att så många som möjligt ska kunna ta till sig av det våra kunder vill förmedla. 

Alla tjänar på det

Det största argumentet för att tillgänglighetsanpassa din hemsida är att alla tjänar på det.

En tillgänglig hemsida löper mindre risk att stöta bort personer med permanent eller temporär funktionsvariation, äldre eller yngre användare, de med lägre förståelse för språket, de som har en dålig uppkoppling, eller håller på att lära sig hur man använder en dator eller smartphone. 
Vi människor fungerar alla på olika sätt, men vissa funktionsvariationer gör att hinder uppstår i mötet med omgivningen. Ett fysiskt exempel är att trappor utan ramp eller hiss är ett funktionshinder för den som tar sig fram med exempelvis rullstol. 

På internet kan till exempel dessa saker ställa till med problem:

  • tillkrånglad kod
  • navigation som är svår att förstå intuitivt
  • designval som ger svag kontrast mellan kulör på text och bakgrund, eller suddiga eller otydliga bilder
  • funktioner som inte går att styra med tangentbordet
  • texter som är svåra att förstå

Tillgänglig design omfamnar mångfald och har som mål att skapa en bra användarupplevelse oavsett vem du är eller vilka förmågor du har.

Tangentbord och skärmläsare – hjälpmedel att tänka på

Det finns många användare som av olika anledningar inte kan använda musen. Tumregeln är att om du kan utföra en händelse med hjälp av musen ska det också gå att utföra den via tangentbordet. Ett annat hjälpmedel är skärmläsare, ett program som läser upp text från datorskärmar med konstgjort tal. Programmet används för hemsidor, e‑post och andra digitala dokument. Det finns också skärmläsare som omvandlar text på bildskärmar till punktskrift för blinda. Det är viktigt för skärmläsaren att koden bakom hemsidan är skriven på rätt sätt, att det till exempel finns alt-texter så att den kan beskriva innehållet i bilder.

Hamréns väg till ett mer tillgängligt internet

Om din hemsida är tillgänglig även för personer som upplever funktionshinder på internet, så kommer den vara tillgänglig för alla. Att tillgängliggöra hemsidor hänger till stor del på det som händer bakom skalet. Det här är de grundläggande delarna:

  • korrekt HTML-semantik
  • förutsägbar och intuitiv navigation och struktur
  • medvetna designval kring färger och typografi
  • möjliggöra navigation med tangentbordet
  • texter som är anpassade för sitt syfte

Vi bygger alltid strukturerade hemsidor med korrekt kod, använder verktyg för att vår design ska förenkla istället för försvåra och vi kan till och med skriva texter skräddarsydda för ditt företag. Hemsidorna vi bygger uppnår minst AA-nivå för tillgänglighetsmåttet WCAG2 som du kan läsa mer om här >>>

Rankas högre på Google

Större tillgänglighet på internet innebär att du har chansen att nå fler i din målgrupp. En större tillgänglighet innebär även bättre sökmotoroptimering eftersom Google gillar hemsidor som är tillgänglighetsanpassade och favoriserar dem i sökresultaten.

Mindre krångel

Strukturerad kod = effektivare kod, vilket ger dig snabbare hemsidor som är lättare att hantera, uppdatera och vidareutveckla. Även utvecklings- och förvaltningskostnaderna för hemsidan minskar, liksom resursförbrukningen hos användarna genom den förkortade nedladdningstiden. Dessutom leder det till att hemsidan fungerar bättre i olika enheter och minskar risken för problem i olika webbläsare.

Framtidssäker investering

Att ha en tillgänglig hemsida är en framtidssäker investering. Redan idag finns det juridiska krav på tillgänglighet för hemsidor inom offentlig sektor, men det finns initiativ på EU-nivå att allmänt implementera högre krav. När dessa nya lagar träder i kraft kommer alla som har en hemsida påverkas.Att redan nu fokusera på mer inkluderande design positionerar ditt varumärke i framkant. Tillgänglighet upplevs som smidigare, mer användarvänligt och mer inkluderande och uppskattas av både användare och medarbetare. 

Vill du ha hjälp med att göra din sida mer tillgänglighetsanpassad?

Kontakta oss direkt, så hjälper vi dig!

Behöver du hjälp? Tryck här för att komma till vår support.

support

Redo att starta
ditt projekt?

Har ett projekt i åtanke eller idé som du vill bolla? Hör av dig! Vi ses gärna på en kopp kaffe i Norrköping eller Malmö.