Skapa ett nyhetsbrev era kunder faktiskt vill läsa

Ett effektivt nyhetsbrev är fortfarande en av de absolut bästa formerna av digital marknadsföring du kan använda dig av. Nyhetsbrev hjälper dig stärka ditt varumärke, bygger tillit och hjälper dig kommunicera med dina kunder på ett mer personligt plan. Men hur skriver man ett nyhetsbrev som kunder inte uppfattar som tråkigt spam?

Fastställ ert mål

Vad är målet med ert nyhetsbrev? Vad vill ni att det ska åstadkomma?

Detta är det första ni behöver fundera över innan ni börjar skriva något. Ert nyhetsbrev kan se väldigt annorlunda ut beroende på vad era mål är. Det kan exempelvis handla om försäljning, utbildning, varumärkesbyggnad eller att förmedla viss information. En annan möjlighet ni har är att skapa ett internt nyhetsbrev riktat till era medarbetare. Detta nyhetsbrev kan innehålla information om företagsevent, lyfta fram medarbetare och fira företagets framgångar.

Det viktiga är att välja ett mål att fokusera på åt gången, annars riskerar ni att förvirra era läsare. Se till att vara så specifik som möjligt och betona ert mål tydligt i er text. Läsaren borde ha en klar bild av vad det är ni vill kommunicera.

Skapa intresse hos publiken ni vill nå ut till

Efter att ni satt ett mål med ert nyhetsbrev måste ni ta reda på vem ni vill ska läsa det. Vilken publik är det ni vill nå ut till? Hur får ni dem intresserade av att läsa ert nyhetsbrev? Fundera över vilken skriftlig ton ni vill använda i era utskick för att bäst nå dem och samtidigt representera ert företag på ett bra sätt.

Det första steget är att se till att era kunder har en anledning att anmäla sig till ert nyhetsbrev. Hur gör vi detta? Genom att skapa värde för kunden. Ett typexempel på detta när det gäller e-handel är att erbjuda en rabattkod på kundens första beställning och särskilda erbjudanden endast för prenumeranter. Fundera på vad ert företag kan ge för värde till era prenumeranter. Kanske handlar det om förtur till vissa event? Ett gratis online seminarium? Tänk utanför rammarna!

Tänk på struktur och design

Nu när ni fastställt er publik och ert mål är det dags att börja skriva! Se till att inte överväldiga läsaren med för mycket information. Använd er av bilder och illustrationer för att förmedla information och göra det mer visuellt intressant för läsaren. Tänk på att vi lätt tappar koncentrationen, så se till att kommunicera ert syfte med kort och koncist språk. För mer textintensivt innehåll kan ni med fördel använda länkar till er hemsida eller sociala medier.

Ert nyhetsbrev behöver också ha en snygg design som ger ett modernt intryck. För detta kan ni antingen ta hjälp av en expert som kan skapa en skräddarsydd design eller använda er av en färdig mall. Ni behöver också en platform som kan hantera era prenumeranter och utskick. En webbsida som erbjuder denna tjänst är Mailchimp, vilket vi på Hamrén frekvent använder.

Håll era läsare intresserade

För att se till att era läsare faktiskt öppnar era mail är det väldigt viktigt att ni skriver bra ämnestitlar. Ingen vill öppna ett mail med en tråkig titel. Annars finns risken att allt annat arbete är i onödan. Ett av de bästa sätten att göra detta på är att vara personlig. Ett sätt att göra detta är genom att använda personens namn i ämnesraden!

Ett annat sätt att fånga intresse är att använda sig av tidsbegränsade erbjudanden. Det fungerar också väl att ta upp ett vanligt förekommande problem eller undran relaterat till er företagssektor. Avslöja inte för mycket utan försök skapa en nyfikenhet hos läsaren. Även väldigt viktig är den första meningen i innehållet då denna ofta syns i mail-appen.

Slutligen, glöm inte att ha en plan för vad ni vill att läsaren ska göra efter den läst ert nyhetsbrev. Vill ni att läsaren läser den senaste artikeln på er hemsida? Anmäler sig till ert företagsevent? Se till att era mail kommunicerar detta med en tydlig call-to-action (CTA). Gör en plan för struktur och design på ert text- och bild-innehåll för att guida era läsare till rätt länk och handling.

Ibland kanske det känns som ni inte har något viktigt att kommunicera. För att undvika denna stress är det viktigt att ha en plan för framtida innehåll. Om ert företag är säsongsbaserat, se till att skapa mycket innehåll när det händer saker så ni har intressanta saker att förmedla även när det inte händer så mycket.

Mät era resultat

Det enda sättet att ta reda på om någon faktiskt läser era nyhetsbrev är genom att förbereda en lösning för att mäta detta. De flesta tjänster för nyhetsbrev, såsom tidigare nämnde Mailchimp, har mätverktyg inbyggda för att göra just detta. Ta vara på det och se över de viktigaste mätvärdena. Hur många öppnar era mail? Hur många klickar på era CTA länkar? Testa olika strategier och jämför resultaten!

Om era nyhetsbrev inte är effektiva, försök ta reda på vad som gick fel. Var inte ert syfte tydligt? Presenterades inte information på rätt sätt? Dessa insikter gör det lättare för er att göra de ändringar som krävs för att få ett bättre resultat nästa gång!

Börja skriva!

Nu när ni fått lite nya insikter är det slutligen dags att börja skriva! Håll koll på ert mål, er publik och ert innehåll. Håll nyhetsbrevet kort och fokuserat. Beskriv ert syfte tydligt. Använd bra struktur och design. Kombinerar ni alla dessa element har ni skapat ett nyhetsbrev som era kunder faktiskt vill läsa!

Behöver ni hjälp med att fräscha up ert befintliga nyhetsbrev eller vill ni komma igång med ett nytt? Hör av er till oss, så hjälper vi er!

Behöver du hjälp? Tryck här för att komma till vår support.

support

Redo att starta
ditt projekt?

Har ett projekt i åtanke eller idé som du vill bolla? Hör av dig! Vi ses gärna på en kopp kaffe i Norrköping eller Malmö.