Webbplats för bättre koll på lagen

Tillsammans med vår återkommande kund Byrån mot diskriminering i Östergötland har vi utifrån den grafiska profilen som vi arbetat fram tillsammans även utvecklat en plattform för att ungdomar på en interaktivt sätt ska lära sig mer om vardagsjuridik. 

Ett nytt interaktivt och digitalt sätt att sprida kunskap

Målet med projektet var att på ett digitalt och interaktivt sätt hjälpa ungdomar att ta till sig kunskap om lagar. Tanken är att hemsidan ska komplettera analogt material i form av ett spel och en bok som kommer finnas tillgänglig på fritidsgårdar. Informationen ska kunna nås oavsett om du befinner dig hemma på din fritid, eller är på plats på fritidsgården.

Ungdomar erbjuds kunskap som gör att de får större kännedom om lagar i samhället samt sina rättigheter i olika situationer som kan uppstå i deras liv. Kunskap är makt har varit ledorden för projektet. Hemsidan fungerar som en kanal för projektet, den är ett rolig, interaktiv och ett tillgängligt verktyg.

Byrån mot diskriminering i Östergötland – en ideell förening som arbetar kunskapsstärkande mot olika grupper

Kunden är Byrån mot diskriminering Östergötland, de är en ideell förening som arbetar projektvis med att förstärka olika grupper med kunskap. Hemsidan togs fram inom projektet Koll på lagen. Byrån har stor erfarenhet av att driva denna typ av projekt, ett som vi tidigare samarbetat inom är Koll på jobbet.

Vi skapade en visuell identitet för projektet Koll på lagen

Första delen i projektet var att skapa en visuell identitet för hela Koll på lagen. Då skapade vi själva varumärket. Varumärket består av logotyp och grafisk profil. Den grafiska profilen består i sin tur av färger, teckensnitt och grafiska element som ikoner. Allt med en unik design speciellt framtagen för projektet. Så att målgruppen ska känna igen det.

Utifrån det skapade vi även en grafisk manual, som finns tillgänglig för Byrån mot diskriminering i Östergötland att använda i sitt dagliga arbete. Vi skapade även grafiska mallar att använda för att skapa innehåll till sociala medier. Även en mall för PowerPoint-presentation togs fram för att erbjuda kunden ett sätt att presentera projektet på ett professionellt sätt. 

Den visuella identiteten applicerades sedan på hemsidans webbdesign. Hela hemsidan byggdes med målet att skapa interaktion. Ett quiz skapades med en tillhörande filtreringsfunktion som gör det möjligt för användaren att filtrera bort ämnen hen inte vill ta del av. Detta var en ny funktion för oss, men eftersom lagar och rättigheter kan innehålla tunga och känsliga ämnen upplevde vi det som ett bra komplement till quizet. På så sätt kan användaren känna sig trygg med att köra quizet. Ytterligare en viktig funktion som byggdes var möjligheten att fylla i en polisanmälan. Det är möjligt genom ett formulär som är förformaterat att omvandlas till ett mail. Fälten i formuläret innehåller allt som en polisanmälan kommer efterfråga, så det bara är för användaren att maila det till polisen efter att hen fyllt i fälten. Ingen information samlas in eller sparas om användaren, så formuläret för polisanmälan kan göras helt anonymt. Vilket var väldigt viktigt för oss!

Hemsidan har olika typer av innehåll. Till varje övning finns ljud som är inspelade av ungdomar på fritidsgårdar. Dessa ljud finns även transkriberade så att både lyssning och läsning ska vara möjlig. Det viktigaste var att den skulle vara tilltalande och skapa nyfikenhet för att fortsätt upptäcka siten.

Webben ska erbjuda en inbjudande och trygg miljö där ingen information samlas in om besökaren. Det är för att skydda ungdomarna extra mycket. Det finns även en panikknapp ifall det är viktigt att snabbt kunna lämna sidan.

Användaren erbjuds en trygg och inbjudande miljö

En utmaning var att bygga en webbplats som inte samlar in någon information om användaren alls, eftersom i princip alla gör det idag. I quizet och övningarna var det en utmaning att skapa tydliga sektioner och inte presentera för mycket information om lagarna direkt. 

Vid interaktion jobbade vi med att undvika negativ feedback. I quizet exempelvis, så blir användaren informerad om vilket svar som är rätt om hen svarar fel. Fokuset ligger på de svar som är rätt och det är de som räknas. Istället för att säga att användaren svarat fel så uppmuntras hen istället att gå tillbaka och läsa mer.

I navigationen av webben har vi en megameny som visar hela sitestrukturen för att skapa en bra överblick av vad som finns, så att användaren ska hamna rätt. Användaren ska hela tiden uppmuntras att läsa vidare, genom relaterat innehåll.

Hemsidan är till för ungdomar och fritidsledare

Ungdomar är den primära målgruppen för hemsidan. Så den största delen av siten är för dem. De ska kunna hoppa in i vilken övning som helst utan tidigare information, de ska inte behöva ha läst på om hur allt funkar innan. De ska kunna använda hemsidan självständigt, utan hjälp av någon fritidsledare. Övningarna ska därför vara självförklarande och målet är att de fortsätter göra fler övningar efter att ha testat en. Därför finns det olika ingångar för att ta sig till övningarna, dels sidan Övningar, men även genom fler ingångar runt om på siten.

Den sekundära målgruppen är fritidsledare och lärare. De kan använda texterna om lagarna som en extra resurs i fritidsverksamhet och undervisning. De har tillgång till en ordbok, relevanta länkar och även nedladdningsbart material.

Alla ska ha möjlighet att använda hemsidans funktioner

På grund av att vi vill att så många ungdomar så möjligt ska känna sig uppmuntrade att använda hemsidan valde vi att skriva en tillgänglighetsredogörelse för Koll på lagen. Den återfinns under Tillgänglighet i menyn och där går det att komma åt en lista på vilka åtgärder som gjorts samt vilka brister som finns och tillsist vart man kan vända sig för att rapportera problem och feedback. Tanken är att den ska vara skriven på ett begripligt sätt så att alla ska kunna förstå den. Offentliga aktörer är skyldiga enligt lag att bistå en tillgänglighetsredogörelse. De är också skyldiga till att uppnå minst AA-nivå enligt WCAGS tillgänglighetkrav på sin site. Eftersom Koll på lagen inte är en del av någon offentlig verksamhet fanns det inga sådana krav men vi ville ändå erbjuda det, för att kunna säkerhetsställa att så många så möjligt ska kunna använda hemsidans funktioner.

Vardagsjuridik kan upplevas som ett ganska tungt och tråkigt ämne, men med Hamréns hjälp har projektet fått en fantastiskt lekfull, färgsprakande, tillgänglig och tilltalade profil. Hamrén har ett stort engagemang för hela projektet och hjälper oss att skapa enhetlighet för projektets olika delar.

Emma, projektledare Koll på lagen
Emblem Guld i Publishingpriset 2022

Vinst i Publishingpriset 2022

Vi kan stolt meddela att vårt arbete i Koll på lagen-projektet har resulterat i en vinst i Publishingpriset. Med motiveringen ”för trovärdiga texter, medvetna färgval och stor omsorg om detaljerna” tog vi hem guld i kategorin Utbildnings- och instruktionssajter. Vi är så glada att samarbetet mellan Byrån mot diskriminering Östergötland och oss numera är prisvinnande.

Har du också behov av en webb?

Kontakta oss, så hjälper vi dig med allt från koncept till formgivining!

Om projektet

Kund: Byrån mot Diskriminering i Östergötland

Vad vi gjorde

Behöver du hjälp? Tryck här för att komma till vår support.

support

Redo att starta
ditt projekt?

Har ett projekt i åtanke eller idé som du vill bolla? Hör av dig! Vi ses gärna på en kopp kaffe i Norrköping eller Malmö.