Inbjudande och tillgänglig hemsida för Arbetets museum

Arbetets museum är, utöver det ikoniska hjärtat av Norrköpings vackra industrilandskap, en nyskapande och inkluderande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Vårt uppdrag och mål har varit att spegla museets värdegrund i en lika inbjudande, tillgänglig och inspirerande hemsida baserad på en uppdaterad visuell identitet som vi arbetat fram.

Design med fokus på berättelse och besökare

För att stödja museets mission att ”dokumentera, bevara och berätta om Sveriges arbetslivshistoria” har vi satsat på design som säkerställer att information, speciellt dessa berättelser, alltid hittas, att det är lätt att ta till sig informationen, och att ett besök på hemsidan är en inbjudande och inspirerande upplevelse, precis som ett besök på museet.

Tillgängliga och användarvänliga hemsidor är något vi på Hamrén brinner för. I Arbetets museums fall var det dessutom ett krav i och med EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser, som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Informationsarkitektur lika mångsidig som Strykjärnet

Förutom innovativa utställningar, inspirerande konferenslokaler och samtalsfrämjande event driver Arbetets museum en ännu bredare och aktiv verksamhet som skulle presenteras på hemsidan — att stötta och synliggöra Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Utöver detta arrangerar museet ett antal fototävlingar som under aktuell ansökningsperiod som fått nya ansökningsformulär för enklare administration av de inlämnade bidragen internt, men också mer användarvänliga att fylla i för de som ansöker. Även eventarkiv och nyhetsarkiv finns för att nå ut med det som sker i närtid.

Stort antal sidor med enkla sidmallar

En hemsidan med många sidor och inlägg har en tendens att bli rörig och svår att arbeta med framåt. Därför har vi det i åtanke redan i designarbetet, där vi designar moduler som sedan sätts ihop till sektioner som alla fungerar tillsammans både i utformningen och färgerna. På så sätt håller vi sidmallarna enkla att sätta upp när nya sidor ska skapas men även enkla att redigera när behoven och informationen förändras över tid.

Även digitalt material och teknisk förvaltning

Utöver webben och den visuella identiteten har vi levererat Powerpointmallar, Wordmallar samt designade visitkort. Löpande framåt stöttar vi Arbetet museum med teknisk webbförvaltning, hosting och vidareutveckling av hemsidan och eventuellt grafiskt material vid behov.

Vill du också ta ett omtag av ert visuella uttryck, digitalt material och webb?

Om projektet

Kund: Arbetets museum

Vad vi gjorde

Behöver du hjälp? Tryck här för att komma till vår support.

support

Redo att starta
ditt projekt?

Har ett projekt i åtanke eller idé som du vill bolla? Hör av dig! Vi ses gärna på en kopp kaffe i Norrköping eller Malmö.