Hamrén <3 MindKind UF

Vi är stolta över att stötta MindKind UF, ett projekt som minskar stigmatiseringen av psykisk ohälsa samt inspirerar till ett bättre mående bland unga.

Broschyren som MindKind UF har tagit fram består av två delar. Den första delen bygger på intervjuer med offentliga personer och deras erfarenheter av psykisk ohälsa. Del två består av experters tips och råd gällande hur dessa situationer kan uppstå samt hanteras på bästa sätt. Syftet är att normalisera psykisk ohälsa men framförallt inspirera ungdomar till ett bättre mående.

Under hösten har vi agerat bollplank i frågor om form och layout och stöttat ekonomiskt med att köpa 40 exemplar som vi donerar till Rudolf Steinerskolan i Norrköping. Vi är glada att kunna hjälpa ett företag som arbetar med ett viktigt ämne som ligger oss varmt om hjärtat <3 

Behöver du hjälp? Tryck här för att komma till vår support.

support

Redo att starta
ditt projekt?

Har ett projekt i åtanke eller idé som du vill bolla? Hör av dig! Vi ses gärna på en kopp kaffe i Norrköping eller Malmö.