Unitalent

Länken mellan LiU-studenter och näringslivet

Unitalent är uppdraget inom LiU Holdings som arbetar för att stärka företag, organisationer och offentlig sektor med talanger från universitetet genom konsultuppdrag. De hjälper sina kunder genom att bidra med nya infallsvinklar och kreativa lösningar och ger samtidigt sina konsulter värdefulla erfarenheter för framtiden.

Unitalents webbsida togs fram av oss på Hamrén Webbyrå, i samarbete med talangerna på Edit & Björnen.

Se projektet live
Vad vi gjorde
  • Hemsida